REKLAMACJE I ZWROTY

Firma Artieko sp. z o.o. nie przyjmuję zwrotów zakupionych towarów przez klientów w hurtowni b2b, a jedynie istnieje możliwość złożenia reklamacji, jeżeli okaże się, że dostarczony towar przez dostawcę w tym przypadku firmę Artieko sp. z o.o. ma wady ukryte lub też jest niezgodny z przedmiotem umowy.

Uwaga! – nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na nasz adres bez uprzedniej konsultacji mailowej bądź telefonicznej. Należy się zapoznać z poniższą instrukcją.

PROCEDURA ZŁOŻENIA REKLAMACJI
W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie drogę elektroniczną na adres biuro@artieko.eu informacji o rozpoczęciu procedury reklamacyjnej. W mailu prosimy napisać, jakie zauważono wady towaru oraz w miarę możliwości dołączyć zdjęcia. Prosimy także o podanie: nazwy firmy, numeru faktury vat, imię i nazwisko osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu i adresem mailowym.

Następnie nasz pracownik w terminie 3 dni roboczych skontaktuje się drogą telefoniczną lub mailową i powiadomi o dalszym toku postępowania.

Kolejną czynnością jest wysłanie na koszt klienta wadliwego towaru na adres wskazany przez naszego pracownika w mailu wraz z załączonym formularzem reklamacyjnym.

Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem, usługą „e-przesyłka” lub paczkomatami.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania kolekcji), Artieko sp. z o.o. zwróci wszelkie poniesione przez klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni b2b towary do wyboru.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym na wskazany numer konta bankowego przez klienta.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych.

 

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które mogą wynikać z innego ustawieniu parametrów monitora klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.

Produkty naturalne noszące znamiona użytkowania zgodnego z ich przeznaczeniem.

Uszkodzenia wynikłe ze złej konserwacji produktu niezgodnej z jego opisem na wszywce produktu jak również uszkodzenia mechaniczne, plamy.

Wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

Reklamacje nie obejmują zmian w produktach z wypełnieniem naturalnym (pierze, puch, półpuch, owcza wełna, inne), jakie wynikają z ich naturalnych właściwości, tj. zapach, szelest tkaniny wsypowej.

Ponadto sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego produkty są dopuszczone do stosowania przez ludzi. Nie ponosi on odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki zdrowotne, wynikające z użytkowania produktu, a ujawnione u kupującego lub osób, które używają produktu zakupionego przez kupującego.